Actueel

29/10/2014 - Oproep tot mobilisatie op 6 november 2014

Het Directiecomité van het VSOA heeft het regeerakkoord bestudeerd alsook de kennisgeving voor de budgetten 2015 tot 2019 welke bekrachtigd werden  door de Ministerraad van 15 oktober...
Lees verder »

28/05/2014 - Resultaten kanteling 3 zullen worden bijgestuurd

De toekenning van de standplaatsen voor K3 gebeurde door middel van twee “runs”. Bij een eerste run werden de plaatsen toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van...
Lees verder »

09/05/2014 - RIP Carlos Six

Het VSOA Groep Financiën betoont hierbij zijn blijken van rouw ten aanzien van de familie van Administrateur Carlos Six. Als Nationaal Voorzitter van het VSOA Groep Financiën heb ik...
Lees verder »

30/04/2014 - Bevorderingsproeven niveau A: vrijstelling generieke testen voor houders van het

De Ministerraad van 25 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij verschillende maatregelen van de selectie en loopbaan van federale personeelsleden wijzigen. Dit...
Lees verder »

02/04/2014 - Dienstorder voor vrijwillige overdracht naar het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2015 neemt Vlaanderen 403 personeelsleden van de FOD Financiën over om de dienst te verzekeren van de belasting behorende tot de sector registratie: successierecht,...
Lees verder »

07/02/2014 - De nieuwe federale loopbanen

Download de handige brochure van het VSOA.
Lees verder »

22/01/2014 - Akkoord over modernisering fiscus ?

Recente berichtgeving in de pers stelde dat de Minister van Financiën verklaarde dat met de vakbonden een akkoord zou zijn bereikt over een sociaal plan ter begeleiding van de modernisering...
Lees verder »

08/01/2014 - Onze acties brachten verandering

  Ingevolge onze acties werden wij op 23 december 2013 uitgenodigd bij de Minister van Financiën voor een crisisbespreking. Deze ontmoeting werd door alle partijen als...
Lees verder »

10/10/2013 - Bevorderingsproeven naar niveau A

Op 16 juli 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe KB dat de bevorderingsproeven regelt voor federale ambtenaren van niveau B en C die willen opklimmen naar niveau...
Lees verder »

12/07/2013 - Voor een RESPECTVOLLE aanpassing van het reglement inzake variabele arbeidstijd !

Zoals U ongetwijfeld reeds weet, wenst onze werkgever het systeem van variabele arbeidstijd te hervormen. Terwijl onze managers deze hervorming als een win-win situatie voorstellen...
Lees verder »