VSOA Groep FinanciŽn


Sedert 1995 is onze administratie in voortdurende hervorming. Wijziging van de graadbenamingen, invoeren van een systeem van evaluatie, oprichting controlecentra, nieuwe structuren, aanstellen managers, nieuwe graadbenamingen, gecertificeerde opleidingen, … , tot ergernis van velen.

De top van de administratie heeft de mond vol met termen als “as is”, “to be”, “core business”, start nieuwe projecten op, terwijl ze zelfs in de bestaande structuren op vele gebieden volledig in gebreke blijft.

Als ambtenaar van de grootste federale administratie van België zal u wellicht regelmatig geconfronteerd worden met allerlei vragen omtrent het verloop en de mogelijkheden van uw loopbaan (bevorderingen, postulaties, mutaties), van uw vormingskansen binnen de overheid (OFO, CBO) of buiten de administratie (CVO, BIS, …), tussenkomst van de sociale dienst in geval van persoonlijke moeilijkheden, vragen rond pesten en stressbeheersing op de werkplaats, en nog zoveel meer.

Onze organisatie is een groepering die de dialoog tussen de ambtenaar en de overheid hoog in het vaandel draagt teneinde het sociaal overleg als waarborg voor de sociale verworvenheden te verzekeren. Uw aansluiting bij de groep Financiën van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA) zal getuigen van uw gehechtheid aan vrijheid en verdraagzaamheid. Onze afgevaardigden staan te uwer beschikking.

Wij heten u alleszins welkom bij onze FOD Financiën.